Làm Sao Khi Nhu Cầu Tình Dục Của Cả Hai Không Tương Thích?

Điều gì xảy ra khi bạn “muốn” mà anh ấy lại nói rằng “không phải đêm nay”. Nếu chỉ một vài lần thì bình thường nhưng chuyện này lại xảy ra thường xuyên. Phải làm gì khi nhu cầu tình dục của hai bạn không hề “khớp” nhau? Đọc tiếp Làm Sao Khi Nhu Cầu Tình Dục Của Cả Hai Không Tương Thích?