Ngày 15: Thái Độ Của Người Chiến Thắng

Các “nhân tố tinh thần” có tác dụng làm suy yếu  khả năng kéo dài khi ở trên giường. Bạn là một người đàn ông và đàn ông thì thường chứng tỏ sự nam tính của mình thông qua các kỹ năng và khả năng tình dục. Đây là lý do tại sao rất nhiều người cảm thấy tự ti khi nói đến tình dục, đặc biệt là khả năng tình dục của họ. Bạn có thể  xấu hổ hay thậm chí lo sợ về khả năng kết thúc quá sớm trên giường của mình. Tự tin là một vấn đề lớn ở đây. Đọc tiếp Ngày 15: Thái Độ Của Người Chiến Thắng

Ngày 15: Điều Cuối Cùng…

Tôi tin rằng đến đây đã là một hành trình tuyệt vời cho bạn, đó là vinh dự cho tôi trong việc chia sẻ với bạn những gì tôi đã nghiên cứu được trong những năm qua.

Tôi hy vọng rằng chương trình này đã được cung cấp cho bạn rất nhiều chiến lược vững chắc và đã được chứng minh để cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh của bạn và khả năng kéo dài thời gian giao hợp. Đọc tiếp Ngày 15: Điều Cuối Cùng…