Ngày 2: Những Điều Cần Biết Về Xuất Tinh Sớm

Đây là nơi mà cuộc hành trình của bạn bắt đầu. Trước khi chúng tôi đi vào các kỹ thuật và chiến lược thực tế để giúp bạn cải thiện khả năng trên giường, chúng ta cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về một số khái niệm cơ bản liên quan đến xuất tinh sớm. Phần này sẽ tạo nền tảng để trả lời một số câu hỏi phổ biến nhất về những người có khả năng về tình dục cao, cũng như một số niềm tin không có cơ sở sẽ cản trở sự tiến bộ của bạn. Đó là điều rất quan trọng mà chúng tôi nhận ra và sắp xếp vào phần đầu tiên. Hãy bắt đầu nào! Đọc tiếp Ngày 2: Những Điều Cần Biết Về Xuất Tinh Sớm

Ngày 3: Năm Lầm Tưởng Nghiêm Trọng Về Xuất Tinh Sớm

Là một chàng trai thì việc thất vọng bởi các vấn đề về xuất tinh sớm của bản thân đã là quá tệ, nhưng nó được làm tồi tệ hơn rất nhiều bởi vô số các lời đồn, quan niệm sai lầm và dối trá xung quanh chủ đề này. Những lời truyền miệng như thể một đám mây che phủ vấn đề của bạn và làm cho nó khó khăn hơn cho bạn để cải thiện khả năng tình dục của mình và xây dựng nên sự tự tin trong hoạt động tình dục và với chất lượng cao hơn. Vì vậy, hãy nhanh chóng bỏ qua những quan niệm sai lầm và quên chúng đi sẽ tốt hơn cho bạn. Chúng ta sẽ cùng bàn về một số lời đồn đại phổ biến. Đọc tiếp Ngày 3: Năm Lầm Tưởng Nghiêm Trọng Về Xuất Tinh Sớm

Ngày 4: Thang Kích Thích Tình Dục

Nếu không có những hiểu biết đúng đắn về cách cơ thể phản ứng với những kích thích tình dục, bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được việc xuất tinh khi quan hệ. Bước đầu tiên hướng tới việc kiểm soát xuất tinh của bản thân là có được nhận thức đầy đủ về các cấp độ khác nhau của kích thích tình dục. Khi bạn biết được “điểm tiệm cận” cực khoái của bản thân thì bạn sẽ dễ dàng kiềm chế việc xuất tinh trước khi quá muộn. Đọc tiếp Ngày 4: Thang Kích Thích Tình Dục